Pokerisanasto

Add-on - Osa turnauksista antaa tietyssä vaiheessa pelaajille mahdollisuuden ostaa lisäpelimerkkejä eli 'add-oneja'. Tämä eroaa pelimerkkien uudelleenostosta, koska yleensä kaikilla turnauksessa vielä mukana olevilla pelaajilla on mahdollisuus lisäpelimerkkien ostoon. 'Add-on' on yleensä merkkinä uudelleenostokierroksen päättymisestä.

All-in - Kun pelaaja laittaa viimeiset pelimerkkinsä pottiin, kutsutaan häntä nimellä 'all-in'. Pelaaja joka on 'all-in' ei ole oikeutettu voittamaan muilta pelaajilta enempää rahaa kuin mitä hänellä oli pyödällä ennen pottia. Jos muut pelaajat laittavat pottiin enemmän rahaa kuin 'all-in', muodostuu tästä pääpotin ulkopuolisesta rahasta ns. sivupotti (side pot).

Ante - Ante on pieni aloituspanos, joka pelaajien on maksettava pöydälle ennen käsien jakamista. Peleissä joissa ante on käytössä muodostuu aloituspanoksista alkupotti.

Bankroll - Kokonaissumma jonka pelaaja haluaa/voi riskeerata.

Bad Beat - Tilanne, jossa erittäin vahvan käden voittaa vielä vahvempi käsi.

Bad Beat Jackpot – Tarjoamme pokerihuoneissamme jackpottia sellaisille pelaajille, jotka eivät voita pottia huolimatta erityisen vahvasta kädestä. Tarpeeksi vahvan käden määritys vaihtelee pelien välillä, ja täältä löydät lisätietoa asiasta.

Bet - Tarkoittaa panostusta/vetoa, jonka pelaaja laittaa pottiin. Termiä käytetään yleensä vetokierroksen alussa, myöhepiä panostuksia kutsutaan termeillä "raise" (korotus) ja "re-raise" (uudelleen korotus).

Big Bet Poker – Potti ja No limit pokeriin viivataan satunnaisesti myös termillä 'Big Bet Poker'. Sana "Big" viittaa panoksien kokoon suhteessa pottiin huomioimatta pelissä liikkuvan rahamäärän todellista arvoa. Tästä huolimatta me käytämme 'Big Bet Poker' nimikettä myös suurista €100/€200 peleistä.

Bring-in - Tarkoittaa ensimmäisen kierroksen ensimmäisen panoksen tuomista pöytään pois lukien blindit ja antet.

Button (dealer button) - Yleensä "button" tarkoittaa 'dealer' (jakaja) -painiketta, joka ilmaisee jakajana toimivan pelaajan paikan pöydässä.

Buy-in - "Buy-in" on rahasumma, jonka kanssa liityt johonkin peliin. Turnausten ulkopuolella peleihin saa liittymissummaa vastaavan määrän pelimerkkejä, kun taas turnauksissa 'buy-in' on summa, jolla saat aloitusmäärän turnauspelimerkkejä.

Big Blind - Ennaltamäärätty summa rahaa jonka asettaa toinen jakajasta myötäpäivään sijaitseva pelaaja. 'Big blind' maksetaan ennen kuin yhtään korttia on jaettu. Pelaajat, jotka liittyvät meneillä olevaan peliin, joutuvat maksamaan pottiin 'big blindin' verran miltä tahansa paikalta.

Call - 'Call' (katsoa) tarkoittaa sitä, että pelaaja omalla vetovuorollaan maksaa saman verran pottiin kuin on sen hetkinen veto/panos. Esimerkiksi jos veto on ollut € 10 ja joku pelaaja on korottanut € 10, niin katsominen maksaa tällöin € 20. Katsominen on halvin tapa pysyä mukana kädessä.

Check - Jos sinua ennen ei ole ollut panostusta, voit käyttää toimintoa 'check'. Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että panostaisit € 0. If there has been no betting before you in a betting round, you may check, which is like calling a bet of €0, or passing your turn.

Check-Raise - Muuten sama kuin 'check', mutta jos joku muista pelaajista on panostanut vetokierroksen aikana, voit korottaa omaa 'check' -panosta vastaamaan toisen panosta. nTo check and then raise when another player bets. Usually performed by a player with a strong hand, with the intention of getting the pot big.

Community card(s) - Pelipöydällä kuvapuoli ylöspäin olevat yhteiset kortit joita kaikki pelaajat voivat voivat käyttää kädessään. 'Flop' -peleissä, kuten 'Texas Hold' em tai 'Omaha', on viisi yhteistä korttia.

Deal - Jakaminen. Jakamisen suorittavaa pelaajaa kutsutaan termillä 'dealer' eli jakaja.

Deck - Korttipakka, joka useimmissa peleissä sisältää 52 korttia.

Discard - Kortti joka vaihdetaan toiseen korttiin sellaisissa peleissä joissa vaihto on mahdollista.

Draw - Korttien vaihdon mahdollistavien pelien yhteinen nimittäjä.

Drawing hand - Käsi joka on potentiaalisesti vahva käsi. Yleensä tällaisia on esimerkiksi yhtä korttia vajaat suora (straight draw) tai väri (flush draw).

Fixed limit - In limit poker, any betting structure in which the amount of the bet on each particular round is preset.

Flop - Osa peleistä pelataan viidellä yhteisellä kortilla (community cards). Ensimmäisiä kolmea, jotka jaetaan kaikki kerralla, kutsutaan termillä 'flop'.

Flush - Pokerikäsi jossa kaikki viisi korttia ovat samaa maata.

Fold – Kun pelaaja luovuttaa eikä enää osallistu pottiin.

Forced bet - Pakollinen panos esimerkiksi '7-card stud' -pelin ensimmäisellä pelikierroksella.

Freeroll - Nimitys sellaisille turnauksille, joissa ei ole osallistumismaksua tai liittymissummaa (buy-in).

Full House - Täyskäsi eli pokerikäsi joka sisältää sekä parin että kolmoset. Kolmoset ratkaisevat paremmuuden jos useammalla pelaajalla on täyskäsi. The poker hand consisting of one pair and three of a kind. E.g. 4-4-K-K-K (two fours and three kings). Deciding which hand is stronger one first looks on the three of a kind.

Heads-up - Kahden pelaajan välinen peli.

Kicker - Kortti joka monesti säilytetään kädessä kortteja vaihdettaessa esimerkiksi jo valmiin parin tai kolmosten kaverina. Näin voidaan yrittää joko naamioida kättä muilta pelaajilta tai yrittää parantaa kättä vaihdon avulla. Kutsutaan myös suomenkielisellä termillä "hai" silloin kun ratkaistaan esimerkiksi kahden pelaajan välinen paremmuus tilanteessa, jossa molemmilla on muuten samanarvoiset kortit (esim. sama pari).

Main pot - Pääpotti joka muodostuu tilanteessa, jossa joku pelaajista on ns. 'all-in'. Tällöin pelaajalla on mahdollisuus voittaa vain sen verran rahaa muilta pelaajilta kuin hän on itse pottiin asettanut. Kokonaispotissa olevasta muusta rahasta muodostuu ns . 'side pot' eli sivupotti, jonka voitto ratkaistaan muiden pelaajien kesken.

Muck - Vaihdettujen korttien "pino".

Nuts - Paras mahdollinen käsi tietyssä pelin vaiheessa.

Overcard - "Pimeä" kortti (hole card),  eli sellainen kortti, jonka vain pelaaja itse näkee, joka on suurempi kuin pöydällä olevat yhteiset kortit.

Pair - Pari eli kaksi saman arvoista korttia.

Position - Pelaajan sijoittuminen jakajaan nähden.

Post - 'Blindin' maksaminen (pieni eli small blind tai iso eli big blind) muulloin kun kierroksen alussa. Jos et maksa 'blindia' ajallaan, sinulta kysytään haluatko 'postata' eli laittaa pottiin sen verta rahaa kuin missasit 'blindissa'.

Pot - Kaikki pöydän keskellä olevat rahat, jotka menevät käden voittajalle.

Pot limit - Panostus tietyissä peleissä, joissa voit panostaa kerralla maksimissaan sen verran kuin potissa on rahaa.

Raise - Raise eli korottaminen on mahdollista sen jälkeen kun joku on avannut panostuksen kierroksen aikana. Esimerkiksi peleissä joissa panosrajana on € 5, pelaaja voi luovuttaa, katsoa viisi euroa, tai korottaa panoksen kymmeneen euroon.

Rake - Komissio/palkkio, jonka pelihuone ottaa potista pelien hostaamisesta.

Rank - Jokaisella kortilla on maa (suit) ja arvo (rank). Kaksi saman arvoista korttia muodostaa parin jne.

Rebuy - Liittyessäsi peliin, ostat tietyn määrän pelimerkkejä (buy-in). 'Rebuy' tarkoittaa sitä, että ostat lisää merkkejä pelin kuluessa ennen kuin olet poistunut siitä. Joissain turnauksissa tämä on mahdollista silloin kun pelimerkkimääräsi on alittanut jonkin tietyn, ennaltamäärätyn rajan. Turnauksissa tällaista uudelleen ostoa on usein rajoitettu.

River (fifth street) - Viimeinen viidestä yhteisestä kortista 'flop' -peleissä. Joskus termiä 'river' käytetään kuvaamaan viimeistä korttia muissa pelityypeissä.

Royal Flush - Värisuora joka koostuu korteista ässästä kymppiin (A-10).

Showdown - Tapahtuu silloin kun kaikki panostukset on suoritettu ja kortit katsotaan/paljastetaan. Näin saadan selville kierroksen voittaja.

Side pot - Lisäpotti joka muodostuu silloin kun yhdeltä tai useammalta pelaajalta loppuu rahat kesken kierroksen (ks. all-in), ja jota he eivät voi voittaa. Tämä voi johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa toiseksi parhaan käden omistava pelaaja voittaa enemmän rahaa kuin parhaan käden omistaja.

Small Blind - Summa jonka ensimmäinen jakajasta myötäpäivään sijaitseva pelaaja joutuu asettamaan pöytään ennen kuin yhtään korttia on jaettu.

Stack - Rahasumma joka pelaajalla on edessään pelipöydässä. 'Stack' voi myös tarkoittaa jotain tiettyä määrää pelimerkkejä.

Steal the pot - Potin voittaminen bluffaamalla.

Straight - Suora eli käsi joka koostuu viidestä arvojärjestyksessä olevasta kortista, esim. 4-5-6-7-8. 

Straight Flush - Värisuora eli suora jossa kaikki kortit ovat samaa maata.

Suit - Maa eli yksi neljästä kolmentoista kortin ryhmästä joihin pakka on jaettu. Maita ovat Spades (pata), Hearts (hertta), Diamods (ruutu) ja Clubs (risti).

Table stakes - (1) Rahamäärä joka sinulla on pöydässä. Tämä on samalla enimmäismäärä rahaa, jonka voit hävitä tai jonka toinen pelaaja voi sinulta voittaa käden aikana.
(2) Ehto jonka mukaan voit pelata vain käden alussa pöydällä olevan rahamäärän, ja että voit ostaa lisää merkkejä vain käsien välissä.

Three of a kind - Kolmoset eli kolme saman arvoista korttia. Esim Q-Q-Q (kolme kuningatarta).

Turn (fourth street) - Neljäs viidestä yhteisestä kortista 'flop' -peleissä.